top of page

Hva sier ekspertene?

Dr. Thedore Baroody, författare till boken "Alkalize or Die" säger:
“Jag har delat ut över 5.000 gallon (ca 23.000 liter) [Kangenvatten] för nästan vilket sjukdomstillstånd som helst. Jag anser att omstrukturerat alkaliskt vatten kan hjälpa alla.”Dr. Mu Shik Jhon, författare till boken "The Water Puzzle and the Hexagonal Key - Scientific Evidence of Hexagonal Water and its positive influence on health!" säger att om vi tillföra vår kroppar hexagonalt vatten kan det:
» ge ökad vitalitet
» sakta ner åldrandet och
» förebygga sjukdomFelicia Kliment, adjungerad professor vid City College i New York och författare till boken "The Acid Alkaline Balance Diet" säger:
"Efter många års mycket positiva kliniska experiment med hundratals klienter som använt om- strukturerat alkaliskt vatten, så är min uppfattning att den här teknologin kommer att ändra sättet på vilket både hälsopersonal och allmänheten kommer att handskas med hälsa de kommande åren… Mitt förslag är att dricka omstrukturerat alkaliskt vatten närhelst det är möjligt.”Dr. Sherry Rogers, författare till boken "Detoxify or Die" säger:
”Alkaliskt vatten befriar kroppen från sura avfallsprodukter…
Efter att mycket noggrant utvärderat resultaten av mina råd till hundratals individer är jag övertygad att gifter i form av sura avfallsprodukter är den huvudsakliga orsaken till degenerativa sjukdomar.”Dr. Susan Lark, universitetslektor och författare av boken "The Chemistry of Success: Six Secrets of Peak Performance" säger:
”Att dricka fyra till sex glas alkaliskt vatten dagligen hjälper till att neutralisera försurning i kroppen och med tiden kommer det hjälpa till att återställa kroppens buffrande förmåga. Alkaliskt vatten bör användas vid tillstånd där försurning utvecklats så som förkylning, influensa och bron- kit. Liksom vitaminerna C, E och betakaroten, fungerar alkaliskt vatten som en antioxidant på grund av sitt överskott på fria elektroner. Detta kan hjälpa till att förebygga hjärtsjukdomar, slag- anfall, dysfunktioner i immunförsvaret och andra vanliga åkommor.”Daniel Reid, författare till boken "The Tao of Detox" säger:
”Att dricka alkaliskt vatten är ett utmärkt sätt att neutralisera och spola ut alla de gifter och den syra som sipprar ut från våra vävnader och kroppsvätskor, och att snabbt återfukta kroppen och hålla blodet alkaliskt."David Niven Miller, expert på anti-aging och författare av boken "Grow Youthful: A Practical Guide to Slowing Your Ageing" säger:

”Att höja ditt intag av kranvatten av hög kvalitet eller filtrerat vatten kan transformera din hälsa och spela en central roll i läkningen av praktiskt taget alla åldersrelaterade sjukdomar. Men alkaliskt vatten har en kraftfull långtidseffekt eftersom det alkaliserar din kropp och tillhandahåller en effektiv antioxidant.”Harald Tietze, författare av boken "Youthing - How To Reverse The Ageing Process And Cure Age Related Diseases" säger:
”Genom att dricka alkaliskt vatten kan åldringsprocessen vändas och slaggprodukterna kan i långa loppet reduceras till samma nivå som för en mycket yngre person. Organens funktioner kan återupplivas.”Dr. Ingfreid Hobert, M.D, säger:

"Du behöver inte dyrbara läkemedel med alla negativa sidoeffekter för att återfå hälsan. Alkaliskt vatten har en kraftfull långtidseffekt eftersom den gör din kropp mer basisk och samtidigt är en effektiv antioxidant”.

bottom of page