top of page

Hvorfor velge Enagic?

Hvorfor velge Enagic?

Det å forklare hvorfor en Enagic vannbehandler koster mer og er av bedre kvalitet enn andre billige merker krever en relativt lang forklaring. Det handler først og fremst om kvalitet i alle ledd både i teknologi, produksjon og kvalitet på vannet som apparatet produserer.

Les mer under om noen forskjeller!

 

Anerkjennelser:

Apparatene fra Enagic er de eneste av sitt slag i Japan som er godkjent som medisinske apparater! Videre er Enagic sine apparater anerkjent som de beste vannbehandlerene av en Japansk legeforening som består av mer enn 6500 leger!

 

Materialvalg:

Det er av stor betydning for vannkvaliteten på lengre sikt at de bestanddelene i maskinen som er i kontakt med vannet er av reneste kvalitet. Jeg tenker da spesielt på elektrolysekammeret (der vannet lades og separeres) I en Enagic behandler er det kun brukt medisinsk Platinum og Titan med en renhetsgrad på over 99%. Mange billigere maskiner bruker en lavere renhetsgrad med fare for at Nikkel, Kobber og andre metaller lekker til vannet etter en tids bruk. Dette gjør da vannet giftig og ikke helsebringende. Enagic bruker solide, medisinske titanplater som er dekket med et tykt lag medisinsk Platinum, for å sikre lang holdbarhet uten lekkasjer av metaller.

 

Overflate ioniseringsplater:

For å sikre god ladning av vannet med antioksiderende aktivt Hydrogen (negativ ladning av Oksygen og Hydrogen OH-), er det viktig med store flater på ioniseringsplatene i elektrolysekammeret. I sammenligninger har Enagic inntil 7 ganger så stor overflate som billigere alternativer. De større apparatene til Enagic har 7 ioniseringsplater.

 

Strømforsyning:

Andre produsenter sier at de bruker samme teknologi som de nye flatskjermene.

Et 50 % av-på-av-på system.  I praksis betyr dette at 50 % av vannet ikke blir ionisert - resultat: dårligere holdbarhet og dårligere vannkvalitet. Platene ville ved fulltid strøm bli ødelagt av overoppheting fordi kvaliteten og tykkelsen er for dårlig. I en Enagic vannbehandler forsynes hver enkelt ioniseringsplate med avansert strømstyring separat. Dette sørger for riktig spenning i prosessen, samt høy lading og kvalitet på vannet.

 

Filter og økonomi:

Levetid og kvalitet på filtre har også en stor betydning. Vår filtre har lang levetid - 6000 liter, lav kostnad pr liter og har en meget høy kvalitet. Dette alene gjør at du sparer inn prisdifferansen over tid.

 

Sertifikater:

Enagic har som eneste produsent Golden Seal sertifikat fra Water Quality Association i USA.

Enagic er originalprodusent og produserer og setter sammen alt i egne fabrikker. Dette betyr at de har full kontroll på kvalitet i alle ledd. Mange andre er sammensettings produsenter som henter deler fra mange forskjellige underleverandører av ulik kvalitet.

Enagic har mange sertifikater å vise til som underbygger deres kvalitet. Ta en kikk på dette her:http://www.enagiceu.com/?c=products-certificates

 

Spør om sertifikater fra andre produsenter som beviser deres kvalitet!

 

Dokumentasjon:

Kangen Norge har store sammenligningsdokumenter som forklarer kvalitetsforskjellene på forskjellige apparater i markedet helt ned i detalj. Disse dokumentene kan oversendes ved forespørsel.

Garanti:

Det skal være trygt å velge Enagic. Garantiordningene i markeder varierer mye på vannbehandlere. Ofte er det sterke begrensninger for hva som dekkes av garanti i liten skrift. Enagic har en 5 års Garanti med minimale begrensninger. De sørger til og med for transport av maskinen inn til service/reparasjon!

 

Belønningssystem/Agent?

Vi kan fortelle at Enagic har et eget belønningssystem for lojale kunder som hjelper til å markedsføre produktet. Enagic betaler ut tipshonorar til de som gir anbefalinger som ender i salg.  Kangen Norge har hjulpet flere til å få dekket inn kostnadene ved sin egen investering. Det er også mulig å tjene penger om man kunne tenke seg å jobbe som partner/agent aktivt. Jobben består for det meste i å snakke om Kangenvann og dele ut vann til de som ønsker å prøve en periode.

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli en agent.

 

Her er noen konkrete spørsmål om forskjeller på en Enagic vannbehandler fra andre leverandører:

 

Hva gjør Kangenvannet bedre?

Høyere kvalitet pga bedre lading og medisinske metaller i elektrolysekammeret.(se over) Størrelsen på kammeret er også viktig. Maskinen produserer like høy kvalitet vann i hele levetiden.

Mange vannbehandlere har raskt fall i kvalitet på vannet grunnet dårlig teknisk løsning og manglende rensing av elektrolysekammeret(der vannet lades og separeres).  Kalk er vannbehandleres største fiende og behøver derfor jevnlig avkalking. Du kan selv rense og avkalke enkelt og effektivt med organisk sitronsyre!

 

Hva bruker apparatene til Enagic for å få vannet surt. Er det kjemikalier eller havsalt?

(Her refereres det til Strong Acid water pH 2,5 til desinfisering og sårbehandling, noe ikke alle apparater på markedet klarer)

Vi bruker en saltvannsløsning tilsvarende saltvannsøyedråper. (NaCl) Helt trygt og giftfritt. (Brukes kun til pH 2,5 og pH 11,5)

 

Hva renser Enagic sitt filter? 

Filteret fjerner over 95% klor, metaller inklusive  Bly, bakterier samt mikropartikler.

En annen viktig faktor er at Enagic sitt filter ikke tilsetter ikke organiske mineraler for å oppnå god elektrolyse., hvilket en del andre gjør. Filteret fjerner ikke mineralene som allerede finnes i ditt eget vann og bruker dette.

Vi kan levere spesialtilpassede forfilterkombinasjoner til spesielle  utfordringer med vannet. For eksempel surt brønnvann, for mye kalk, mye partikler/humus, mye klor etc.

 

Betaler man alt på en gang eller er det avbetalingsmuligheter?

Enagic har nedbetalingsordning og leasing for firmaer.

 

Kangen Norge brukte hundrevis av timer på research før vi bestemte oss for å satse på Enagic sine vannbehandlere. Vi ønsket ikke å gamble med vår egen, vår families og våre kunders helse. Derfor valgte vi den tryggeste teknologien og den mest seriøse leverandøren på markedet.

Å investere i en vannbehandler fra Enagic er en viktig investering, kanskje den viktigste i ditt liv?

 

Se denne videoen fra Dr. Dave Carpenter om hans erfaringer om forskjellige maskiner!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Dave Carpenter Competition

Dr Carpenters syn på den beste maskinen på markedet.

 

 

 

 

 

bottom of page