top of page

Hva skjer med vannet i en Enagic vannbehandlingsmaskin?

 • Vannet blir renset for klor, bakterier, metaller og andre urenheter, men beholder mineraler
 • Vannet blir ionisert, noe som gjør vannet svært antioksiderende
 • Vannets oksygennivå økes - sørger for mer oksygen i blodet
 • Vannet blir omstrukturert til HEXAGONALT vann. Dette vannet består av 3 - 5 sammenhengende vannmolekyler som lett kan absorberes av alle celler i kroppen
 • pH nivået justeres for bl.a. å øke kroppens basiske nivå
 • En basisk kropp representerer HELSE - mens en sur kropp er mer disponibel for SYKDOMKangen vannbehandling

En Enagic Leveluk SD 501 produserer 5 typer vann: • Surt vann: pH 2,5 - bakterie-/ virusdrepende
 • Beauty water: pH 5,5 - antiaging for hud og hår
 • Nøytralt vann: pH 7,0 - til medisiner og spedbarn
 • 3 nivåer basisk drikkevann: pH 8,5 - 9,0 og 9,5
 • Sterkt alkalisk vann: pH 11,5 - til rensing av kjøtt og grønnsaker og til rengjøring  i hus bottom of page