top of page

Her har vi limt inn en Svensk artikkel som også forklarer det tekniske.Her kan du lese en svensk artikkel om hvorfor man bør velge vannbehandler fra Enagic Corp. Japan. Verdens ledende vannbehandlerprodusen. Artikkelen er relativt teknisk til orientering.HUR DU VÄLJER DEN BÄSTA VATTENJONISERAREN
Artikel av Boel StoddardInnan jag köpte min vattenjoniseringsmaskin forskade jag på egen hand. Jag ville vara säker på att jag köpte den bästa maskinen, men samtidigt ville jag inte betala mer än jag behövde. I den här artikeln kan du läsa vad jag fann. När du vet hur en bra joniseringsmaskin är tillverkad så blir uppgiften mycket lättare. Jag hoppas informationen kan hjälpa dig i dina egna utforskningar.

Det är lätt att bli överväldigad av all information som finns om vattenjoniserare. Det finns alla möjliga påståenden och motsägelser på nätet. Exempelvis hittade jag genast så kallade “ionizer review sites” och “consumer guides” som såg legitima ut vid första anblicken. Men vid en lite närmare titt så upptäckte jag att dessa hemsidor bara är marknadsföringsknep som används av försäljare som är ute efter att saluföra just sitt märke. Så vem kunde jag lita på? Och vilken information behövde jag för att kunna fatta rätt beslut? Först och främst vill jag berätta att min egen forskning ledde till att jag inhandlade en maskin från Enagic, att jag är en nöjd ägare av en Kangen™ maskin, och inte bara det, jag är numer distributör för Enagic®.

När jag sökte på nätet upptäckte jag snabbt att det är väldigt vanligt att andra märken jämför sig med Enagic®. De påstår sig vara “precis samma som” men till ett billigare pris. Jag frågade mig varför det var ett så återkommande fenomen, och antog att om alla konkurrenter jämförde sig med Enagic® så måste det betyda att Enagic® var normgivande för branschen. Vad som återstod då var att undersöka om de billigare maskinerna verkligen var lika bra när alla viktiga detaljer blev jämförda.

Enagic’s Kangen™ SD501 har sju 12.1 X 17.8 cm solida plattor gjorda av 100% titan, överdragna med platina. Maskinen använder 230 watts kraft, vilket är den mängd, storlek på plattorna och den nivån på kraft som är nödvändig för att överföra tillräckligt mycket elektricitet in i vattnet för att uppnå följande:  •

Fraktionering (vattnet delas upp i sina sura och basiska beståndsdelar) • Mikrostrukturering (gör vattnet hexagonalt) •
Jonisering (vilket ger vattnet dess negativa oxidation reduktions potential [-ORP]) Om du har läst på lite om joniseringsmaskiner så är termerna ovan inte främmande för dig! Ju stabilare vattnet är desto längre håller sig de 3 egenskaperna ovan efter att du först har tappat upp vattnet. För att skapa vatten som är STABILT hexagonalt vatten, som är medicinskt effektivt, krävs tillräckligt stark strömtillförsel och tillräckligt stora plattor. Enagics maskin är godkänd som medicinsk apparat i Japan och används på Japanska sjukhus.  

Viktiga saker som du behöver veta för att kunna utvärdera den joniseringsmaskin du tittar på: 1. Metallplattornas storlek och typ (nät, skårade, ihåliga eller solida) 2. Vad är plattorna gjorda av (är det garanterat 100% titan, många märken använder legering, men publicerar inte de uppgifterna) 3. Strömstyrka 4. Typ av kraftförsörjning 5. Garanti

JONISERINGSPLATTOR
Låt oss starta med joniseringsplattorna. Det är en mycket viktig del. De flesta plattorna på marknaden är antingen solida eller består av nät (kallas ”mesh” på engelska). En ny och suddigare definition är “platta” (”flat”), ibland kallas de också skårade (”slotted”) eller ihåliga (”holed”).
Jag insåg snabbt att jag inte ville ha nätplattor. Anledningen till att jag inte ville ha nätplattor i min joniseringsmaskin är följande: • Först och främst: Med tanke på hur en nätplatta är konstruerad är det en riktig utmaning att täcka ett nät av metall med platina och få en jämn täckning över alla ytor. Anledningen att många tillverkare använder nätplattor är inte att öka den totala ytan (som de påstår) utan att sänka tillverkningskostnaden. Platina kostar cirka $1,000 till $1,500 per ounce (cirka 28 gram) och det är den absolut dyrbaraste beståndsdelen i en joniseringsmaskin. Företag som konkurrerar baserat på kostnad måste självklart hålla tillverkningskostnaden nere. Att använda nätplattor är ett sätt att hålla kostnaden nere, eftersom det krävs mycket mindre platina. • När platina används sparsamt blir resultatet ett ojämnt och tunt lager på plattorna.
På grund av den effekt som vattenflödet har, kommer nätplattor med tiden att bli mindre och mindre effektiva, till dess de inte längre kan producera vatten med de egenskaper jag nämnde ovan. • Nätplattor som förstörts efter några månaders användning.  

PLATTORNAS KVALITET OCH MASKINENS STRÖMFÖRSÖRJNING
Mikrostrukturering av vatten är den kritiska egenskap som gör att vattnet kan penetrera cellerna i vår kropp och därigenom återfukta kroppen på ett effektivt sätt och hjälpa till att eliminera surt avfall. Denna egenskap är viktigare än att vattnet är basikt. För att mikrokluster ska bildas måste så mycket energi tillföras vattnet att vinkeln mellan väteatomerna och syreatomen ändras. Det krävs mycket energi för att åstadkomma detta.
Som jag nämnde ovan använder Enagics Kangen Leveluk SD501 230 Watt, som går genom sju solida titanplattor täckta av platina, för att mikrostrukturera och skapa stabilt basiskt, joniserat vatten.
De konkurrerande maskinerna på marknaden använder inte tillräckligt mycket energi. Faktum är att de inte kan det eftersom plattorna är så små eller har en sådan struktur att de skulle smälta ner med 230 Watts kontinuerlig strömtillförsel. Just den här delen förvirrade mig till att börja med, för jag såg att det finns maskiner som säger sig använda 280 watt. Men det visade sig att de använde SMPS – dvs pulserande strömförsörjning (Switched Mode Power Supply) – vilket gör att den faktiska strömstyrkan i genomsnitt blir mycket lägre.

Hur tjocka plattorna är och kvaliteten på metallerna är viktigt Enagics plattor är 100% titan överdragna med platina av medicinsk kvalitet. Många konkurrenter använder plattor som bara består av 70% titan (med utfyllnad av aluminium, nickel, krom och koppar). Ibland är det inte alls lätt att urskilja sanningen om storlek och kvalitet på plattorna. Det avslöjas istället av hur mycket energi och vilken typ av strömförsörjningen som används.

Om den maskin du tittar på använder 200 watt eller mer, så måste du ta reda på om maskinen använder SMPS, ibland kallat SMS (pulserande strömförsörjning) eller inte. Det är viktigt, därför att om SMPS används är det ett tydligt tecken på att plattorna INTE är av tillräckligt god kvalitet för att kunna hantera kontinuerlig strömförsörjning på 200 watt eller mer.En del hemsidor använder termer som “Turbo charge” “pulsed power” eller bara SMS för att beskriva SMPS. Här är ett citat från en hemsida, som förespråkar SMSP som en fördel: ”LIFE Ionizers™ drivs av det mest avancerade strömförsörjningssystemet som finns tillgängligt idag – samma sorts strömförsörjning som används för att förlänga livslängden på känslig elektronisk utrustning som t.ex. HDTV. Detta avancerade system är känt som “switched-mode power supply” (SMPS). Till skillnad mot en traditionell krafttranformator reglerar SMPS spänningen genom att elspänningen slås av och på i extremt hög hastighet. Med en vanlig transformator är spänningen alltid på. När den blir för hög absorberas den av en transistor. En SMPS reglerare slår av spänningen genom en transistor mellan saturation (fullt på) och avstängt (helt av). Flödet av elektricitet blir ett genomsnitt mellan fullt på och fullt av. Det resulterar i att en transistor inte behöver avleda överflödig spänning. Eftersom strömförsörjningen är “helt av” 50% av tiden, så konsumerar SMPS mycket mindre kraft och genererar mindre en hälften så mycket hetta än en traditionell transformator. Den stadiga tillförseln av ström leder till mindre slit påömtåliga elektroniska komponenter. Resultatet är att din LIFE Ionizer™ håller längre och använder mindre ström än konkurrenterna.”   Vad betyder detta? Det betyder helt enkelt att den joniseringsmaskin som beskrivs ovan kommer att använda ett genomsnitt av mycket låg wattförbrukning. Life Ionizers™ säger att deras “top of the line” modell drar från 33 till 208 watt. Om vi går efter deras egen utsaga är strömförsörjningen “helt av” 50% av tiden”. Här ser vi snabbt att den här maskinen inte kommer att kunna producera potent och stabilt vatten, för den använder inte tillräckligt stark kraft för att göra det. SMPS används i platt-TV, men inte i joniseringsmaskiner som är godkända som medicinsk utrustning, som Enagics maskin är i Japan. Om vi är generösa, så blir den genomsnittliga wattförbrukningen för Life Ionizers™ bästa modell 120 watt, och troligen lite lägre än så. Notera att de själva säger att deras joniseringsmaskiner “använder mindre ström än konkurrenterna”. 

Som vi redan vet behövs mycket energi för att tillverka stabilt, potent hexagonalt vatten. Just därför använder Kangen Leveluk SD501 7 stora plattor och 230 watt kontinuerligt. En maskin som använder 120 watt, eller SMPS teknologi på 280 watt, kan inte förändra pentagonalt vatten till en stabil hexagonal kristallisk vätskestruktur på samma sätt som en icke-SMPS maskin kan. Det är helt enkelt ett oöverkomligt faktum. Ett annat citat, denna gång från Tyent: Deras produktinformation säger att de har “branschens största platt-ytor” och “branschens högsta kraft”. Man måste läsa noggrant innan man upptäcker det följande, på deras sida för produktinformation. “Användning av sju elektroder gjorda av drömmaterial, platina och ihåligt titan. Användning av de nya materialen platina och titan i elektroderna i elektrolystanken, kärnan i en vattenreduceringsapparat, förlänger hållbarheten och höjer alstringen av väte. “Den första automatiskt kontrollerbara SMS strömförsörjningen i branschen. Kraften som tillförs varje beståndsdel överses ett CPU chip och tillförs på ett tryggt sätt för att bibehålla produktens säkerhet till användning och funktion. Vi har nu tillräckligt mycket kunskap för att själva kunna se att detta inte är en produkt som kan producera potent och stabilt hexagonalt vatten. Notera termen “ihåligt titan”, ihåligt eller “holed” på engelska, är en ny term, och uppenbarligen inte det samma som solida plattor. De använder också termen SMS (Switch Mode Supply) istället för SMPS. Vad gäller ovan nämnda “drömmaterial”, så kan vi av förståeliga orsaker inte analysera det i det här sammanhanget.
Citaten ovan är bara två exempel på tillverkare som framhåller SMPS som en fördel, och som också framhåller vikten av överhettningsskydd och automatisk avstängning. Faktum är att SMPS används p.g.a. att de undermåliga plattor som används inte tål kontinuerlig strömtillförsel på 230 watt. Det automatiska avstängningsskyddet är där för att skydda plattorna som annars skulle smälta. Anledningen att tillverkaren använder SMPS är inte för att ge konsumenten bättre kvalitet utan för att tillverkaren ska kunna använda mindre, tunnare plattor för att hålla tillverkningskostnaden nere.

Enagics joniseringsmaskiner slår inte av efter 5 minuter för att de överhettas. Enagics maskiner har dessutom minst dubbel så stor flödeshastighet som konkurrenterna.

GARANTI
Kangen™ Leveluk SD501 är täckt av en 5 års garanti. Många företag säger att de har en full 5 års garanti men få lever upp till det. Inte förrän vi börjar läsa det finstilta upptäcker vi att de antingen är begränsade eller innehåller “undantag”, så som att man bara kan tillverka en begränsad mängd vatten per dag (kan vara så lite som 10 liter i vissa fall). • Hårt vatten: många företag ogiltigförklarar garantin om maskinen används i ett område med hårt vatten. Till exempel: • Life och Jupiter: deras begränsade garanti ogiltigförklaras om maskinen används i ett område med hårt vatten. Det är mycket betydelsefullt i USA, där mer än halva landet har hårt vatten. Även i Sverige finns områden med hårt vatten, t ex Öland och Gotland samt delar av Skåne, Uppsala och Östersund.

Alla joniseringsmaskiner stöter på problem med hårt vatten. Enagic har en lösning. Förutom den automatiska självrengöringen som maskinen gör, finns en återanvändbar rengöringsdosa att köpa som använder 100% naturlig citronsyra för att rengöra och ta bort belägg av kalk från titan/platina plattorna. Jag kan inte nog betona vikten av detta. Det är en enorm fördel med alla Enagics vattenjoniserare, som gör att deras hållbarhet kan förlängas med många år. Konkurrerande märken har inte den möjligheten.
Om hårt vatten trots detta förorsakar problem i längden så kan man få sin maskin djuprengjord av Enagic. Jämför med konkurrenterna: Den möjligheten finns inte och om hela joniseringskammaren måste bytas ut blir det en kostbar affär. Med Enagics Kangen™ maskiner sätts inga gränser för hur mycket vatten du kan producera per dag, vecka eller månad. Du kan producera mängder av vatten och det vattnet du producerar med din SD501 är dessutom tillräckligt stabilt för att du ska kunna dela med dig av vattnet utanför ditt egen hushåll. Till exempel: Dr. Dave Carpenter i USA ger bort runt 2,500 liter per dag till sina patienter, från sin SD501. • Vad gäller t.ex. Life Ionizers™, så ändrade de nyligen sin garanti och nu står det så här. “ALL MACHINES THAT ARE USED FOR HIGH VOLUME APPLICATIONS SUCH AS WEIGHT LOSS/ FITNESS, ETC… WILL VOID THEIR WARRANTY.”

Hur många liter per dag är “High Volume”? Innan de skrev om sin garanti stod det: “THE WARRANTY IS VOID IF MORE THAN 2.5 GALLONS / DAY ARE PRODUCED” (2.5 gallon = ca 11 liter). Den specifika texten i garantin publiceras inte på deras hemsidor. Du får inte se den förrän du får din maskin. Varför inte ringa och fråga säljaren om alla detaljer innan du gör ditt inköp?

RESULTAT
Bevisen ligger i resultaten. Efter att jag själv skaffat mig min Kangenmaskin har jag sett människor köpa en Life Ionizer™, KYK (och andra maskiner) för att de ville få ett billigare pris. De drack Kangenvatten och upplevde fantastiska resultat med vattnet som de fick från en vän, släkting eller bekant, och de trodde att de skulle få samma resultat från vilken joniseringsmaskin som helst. Tyvärr upptäckte de att de hälsoproblem som försvunnit medan de drack Kangenvatten återkom igen när de började dricka vattnet från sin nya maskin.

Håll i tanken att Kangen™ maskiner marknadsförs genom att nöjda kunder rekommendera maskinen till andra. Konkurrenterna å andra sidan attraherar kunder genom att marknadsföra sig till människor som har hört om Kangenvatten och så påstår de att de kan erbjuda “det samma” — till ett lägre pris. En god vän till mig (som hjälpte mig ofantligt med min utforskning!) talade med en representant för en av konkurrenterna som sade (från hennes minne) “de där Enagic representanterna gör ett jättebra jobb – de är ute och ger bort vatten, utbildar folk om vattnet, håller möten, och höjer folks medvetande om de potentiella hälsoeffekterna av joniserat vatten. Sen går folk till nätet och köper vår maskin, för den kostar hälften så mycket.” Den representanten var faktiskt stolt över detta, och sa till och med att om de skulle kunna marknadsföra sig själva på samma sätt så skulle de göra det. Men de vet att de inte kan det. Konkurrenterna kan inte marknadsföra effektivt, genom att ge bort vatten gratis, därför att folk inte upplever den typ av resultat som de gör med Kangenvatten.

Enligt min åsikt finns det ingen joniseringsmaskin på marknaden som har samma kvalitet som en Kangen SD501. Så jag köpte min maskin och har aldrig ångrat mig en sekund. Tvärtom, jag skulle inte sälja den för något pris om jag inte skulle kunna köpa mig en ny maskin. En Kangen Leveluk SD501 kan hålla i 15 år och längre. Med andra ord är den väl värd investeringen! Jag hoppas att den här artikeln underlättar för dig när du forskar på egen hand för att hitta den bästa joniseringsmaskinen! Förhoppningsvis kan du ta informationen med dig och applicera det på vilken maskin eller vilket märke det än kan röra sig om!

bottom of page